Tozan Ryokai

Tozan Ryokai (Dongshan Liangjie) 807-869
Hereu de Ungan, Tozan Ryokai va ser l’onzè mestre del llinatge després de Bodhidharma.

Un dia, al creuar un pont, va veure la seva imatge reflectida en l’aigua i va comprendre bruscament el significat de l’última ensenyança de Ungan.

“No ho busqueu enlloc o escaparà de vosaltres.
Ara estic sol i ho trobo per tot arreu.
Aquí i ara ell és jo, aquí i ara jo sóc ell.
Només és així “

A partir d’aquest poema Tozan va escriure més tard el Hokyo Zanmai, “Samadhi del preciós mirall” un dels texts més coneguts del Soto Zen.

“La neu blanca s’amuntega a la plana de plata.
La llum de la lluna envolta l’agró blanc.
Són semblants, però no idèntics.
Es fonen íntimament
,
però cadascun comprèn el seu propi estat.