Maka Hannya Haramitta Shingyo

L’essència del Sutra de la Suprema Saviesa que permet anar més enllà.

Avalokitesvara, el Bodhisattva de la verdadera llibertat, gràcies a la pràctica profunda de la Suprema Saviesa que permet anar més enllà, comprèn que els cinc agregats (cos-matèria-forma, sensació, percepció, formacions mentals i consciència) només són vacuïtat, i alleugereix així de tot sofriment i infortuni a tots els que pateixen. Oh Sariputra!, els fenòmens no són diferents de la de la vacuïtat, la vacuïtat no és diferent dels fenòmens. Els fenòmens són exactament la vacuïtat, i la vacuïtat és exactament els fenòmens. Aleshores forma, sensació, percepció, formacions mentals i consciència també són vacuïtat. Oh, Sariputra, totes les existències tenen l’aspecte de la vacuïtat. No apareixen ni desapareixen, no són pures ni impures, ni creixen ni minven.

Perquè enmig de la vacuïtat no hi ha ni forma, ni sensacions, ni percepcions ni formacions mentals, ni consciència. No hi ha ull, ni orella, ni nas, ni llengua, ni cos ni ment. No hi ha ni color, ni so, ni olor, ni sabor, ni tacte, ni pensaments. No hi ha consciència visual, ni consciència auditiva, ni consciència olfactiva, ni consciència gustativa, ni consciència tàctil, ni cap domini de la consciència. No hi ha ignorància ni cap extinció de la ignorància. No hi ha vellesa ni mort, ni extinció de la vellesa ni de la mort. No hi ha sofriment, ni causa de sofriment, ni cessació del sofriment, ni Via que condueixi a l’alliberació del sofriment. No hi ha coneixement, ni obtenció. L’únic que hi ha és no-obtenció: Mushotoku. El Bodhisattva, gràcies a la suprema Saviesa que permet anar més enllà, té l’esperit sense obstacles ni dubtes, ni causes d’obstacles. Com que no hi ha ni obstacles ni dubtes, no té por, i tot aferrament i tota il·lusió s’allunyen. I, finalment, el Bodhisattva pot assolir el Nirvana.

Tots els Budes del passat, del present i del futur practiquen la Suprema Saviesa que permet anar més enllà i assoleixen així el suprem, complet i perfecte Despertar. Així, hem de comprendre que el Sutra de la Suprema Saviesa que permet anar més enllà és el Gran Mantra Universal, el Gran Mantra lluminós, el Mantra Suprem, el Mantra Incomparable que allibera de tot patiment. És veritat i no hi ha cap error. Per això invoquem el Mantra de la Suprema Saviesa que permet anar més enllà. Invoquem el Mantra de la següent manera:

Gya tei, Gya tei, Hara gyatei, Hara so gyate, Boji so waka.

“aneu, aneu, aneu junts, aneu junts més enllà del més enllà, fins a la realització última.”