Sutra del Cor

Maka Hannya Haramitta Shingyo

L’essència del Sutra de la Suprema Saviesa que permet anar més enllà.

Avalokitesvara, el Bodhisattva de la Verdadera Llibertat,
per mitjà de la pràctica profunda de la Gran Saviesa,
comprèn que els cinc agregats només són vacuïtat,
i, gràcies a aquesta comprensió, ajuda tots els que pateixen.

Oh Sariputra!,
els fenòmens no són diferents de la de la vacuïtat,
la vacuïtat no és diferent dels fenòmens.
Els fenòmens són vacuïtat,
la vacuïtat és un fenòmen.
Forma, sensació, percepció, formacions mentals i consciència també són vacuïtat.

Oh, Sariputra,
totes les existències són vacuïtat.
A la vacuïtat no hi ha naixement ni mort,
Perquè enmig de la vacuïtat no hi ha ni forma, ni sensacions,
ni percepcions ni formacions mentals, ni consciència.

No hi ha ull, ni orella, ni nas, ni llengua, ni cos ni ment.
No hi ha ni color, ni so, ni olor, ni sabor, ni tacte, ni pensaments.
No hi ha consciència visual, ni consciència auditiva, ni consciència olfactiva,
ni consciència gustativa, ni consciència tàctil, ni cap domini de la consciència.
No hi ha ignorància ni cap extinció de la ignorància.
No hi ha vellesa ni mort, ni extinció de la vellesa ni de la mort.
No hi ha sofriment, ni causa de sofriment, ni cessació del sofriment,
ni Via que condueixi a l’alliberació del sofriment.

No hi ha coneixement, ni obtenció, ni res a obtenir

Per això, en l’esperit del Bodhisattva,
gràcies a aquesta Gran Saviesa.
no hi ha xarxes, ni obstacles, ni causa d’obstacles,
ni por, ni temor, ni causa de por ni temor.
D’aquesta manera s’allibera de les pertorbacions, de les il·lusions i dels aferraments
i arriba a la darrera etapa de la seva vida: el Nirvana.

Tots els Budes del passat, del present i del futur
han obtingut el Suprem Alliberament
gràcies a aquesta Gran Saviesa.

Així, el Sutra de la Suprema Saviesa és el Gran Mantra Universal,
el Gran Mantra lluminós, el Mantra Suprem,
el Mantra Incomparable que allibera de tot patiment.
És veritat sense error.

Per això invoquem el Mantra de la Suprema Saviesa que permet anar més enllà.
Invoquem el Mantra de la següent manera:

Gya tei, Gya tei, Hara gyatei, Hara so gyate, Boji so waka.

“aneu, aneu, aneu junts, aneu junts més enllà del més enllà, fins a la realització última.”