SHÔ MON KAI

Shô Mon Kai, aquest és el nom del nostre Dojo, 
Petita Porta de l’Oceà.

Com sempre, d’una manera gairebé màgica, el nostre mestre Raphael Doko Triet, d’un sol cop d’ull va veure la realitat més íntima i li va posar aquest nom al Dojo de Mataró (Barcelona).

Perquè aquest és justament el motiu íntim de la seva realitat, ser una porta als Tres Tresors, una oportunitat per conèixer i realitzar la pràctica del Zen.

L’objectiu de l‘Associació de Budisme Zen de Mataró és, principalment, la de practicar la meditació zen, el zazen. i de difondre la pràctica del Zen tal com ha estat ensenyat i transmès pel seu fundador Taisen Deshimaru.

Som un grup integrat en l’Associació Zen de Catalunya i reconegut per l’Associació Zen Internacional, fundada pel mestre Taisen Deshimaru que agrupa 10.500 associats europeus en més de 200 grups o dojos i som membres de la Coordinadora Catalana d’Entitats Budistes.

El responsable del grup és Jesús Reigosa i Rabasó (monjo zen), que té el vist-i-plau per a portar a terme aquesta tasca per part de l’AZI. Un document de compromís precisa quines són les funcions i obligacions dels responsables del Dojo (pot ser consultat a la nostra seu).

S’ha de ser membre de l’associació per venir a practicar. La quota és de 30 € mensual per cobrament bancari. En cas de donar-se de baixa només cal, trucar o avisar per correu o e-mail.

Podeu contactar amb nosaltres al zenmataro@gmail.com