AVÍS LEGAL

1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades:

Associació Cultural Zen de Mataró (des d’ara SHÔ MON KAI), és propietari d’aquesta web: www.zenmataro.com, amb domicili a aquests efectes en c/ Santiago Rossiñol, n 34, planta 2 , porta 5 08304 Mataró (Barcelona), NIF G64949118 i correu electrònic de contacte zenmataro@gmail.com

2. USUARI@S

L’accés i / o ús d’aquest web www.zenmataro.com atribueix la condició d’USUARI, i com a tal acceptes, des d’aquest accés i / o ús, les condicions generals d’ús aquí reflectides.

3. ÚS DEL WEB

www.zenmataro.com proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, activitats o dades (des d’ara, “Els continguts”) a Internet, pertanyents a SHÔ MON KAI o als seus llicenciants als quals com USUARI pots tenir accés.

Com USUARI assumeixes la responsabilitat de l’ús del nostre web. Aquesta responsabilitat s’estén a l’registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.
En aquest registre com USUARI seràs responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, se’t pot proporcionar una contrasenya de la qual seràs responsable, comprometent-te a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa.

Com USUARI et compromets a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple en els comentaris del bloc) que SHÔ MON KAI ofereix a través del seu web i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per (jo) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia de l’terrorisme o que atempti contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de SHÔ MON KAI, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si és el cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres USUARI s i modificar-los o manipular els seus missatges. SHÔ MON KAI es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, porno, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, segons la seva opinió, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, SHÔ MON KAI no serà responsable de les opinions abocades pels USUARIS a través dels comentaris, fòrums, xats, o altres eines de participació.

4. PROTECCIÓ DE DADES

Tractem la informació que ens facilita per tal d’oferir el servei sol·licitat i realitzar la seva facturació. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals i atendre les possibles responsabilitats que puguin derivar de l’acompliment de la finalitat per a la qual les dades van ser recollides. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir informació sobre si estem tractant les seves dades personals, pel que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades i oposició i limitació al seu tractament davant Associació Cultural Zen de Mataró, c/ Santiago Rossinyol, n 34, planta 2 , porta 5 08304 Mataró (Barcelona) o a l’adreça de correu electrònic info@colectivoameno.com, adjuntant còpia del seu DNI o document equivalent. Així mateix, i especialment si considera que no ha obtingut satisfacció plena en l’exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control dirigint-se a aquests efectes a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C / Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

Així mateix, SHÔ MON KAI informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i et demanarem el teu consentiment a el tractament del teu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

Per a més detalls pots veure la Política de Privacitat.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

SHÔ MON KAI, per si o com cesionariario, sóc titular de tots els drets de propietat intel·lectual de la nostra pàgina web www.zenmataro.com, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; logotips de marques, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de SHÔ MON KAI o bé dels seus llicenciants.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització expressa i per escrit de SHÔ MON KAI. Com USUARI et compromets a respectar els drets de Propietat Intel·lectual titularitat de SHÔ MON KAI. Podràs visualitzar els elements del web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del teu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al teu ús personal i privat. Com USUARI hauràs abstenir-te de suprimir, canviar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al les pàgines de SHÔ MON KAI.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

SHÔ MON KAI no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat de la web o la transmissió accidental de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-.

7. MODIFICACIONS

SHÔ MON KAI es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a la seva web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al web.

8. ENLLAÇOS

En el cas que en www.zenmataro.com es van proporcionar enllaços, enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, SHÔ MON KAI no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts.

En cap cas SHÔ MON KAI assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet.

Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

D’altra banda, totes aquelles persones o entitats que vulgueu realitzar un link, enllaç o hiperenllaç des d’una altra pàgina web al nostre web www.zenmataro.com haureu sotmetre-a les següents condicions:

  • No està permesa la reproducció total o parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc web, sense autorització prèvia i expressa de www.zenmataro.com
  • No es poden establir deep-links, ni enllaços IMG o d’imatge, ni frames amb el web de www.zenmataro.com sense la seva prèvia autorització expressa.
  • No es pot establir cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el web de www.zenmataro.com, ni sobre els serveis o continguts de la mateixa. La pàgina web en la qual s’estableixi no podrà contenir cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a www.zenmataro.com, excepte autorització expressa.
  • L’existència d’el link, enllaç o hipervincle no implica cap relació entre www.zenmataro.com i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es realitzi, i tampoc, el coneixement i acceptació de www.zenmataro.com dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web o portal.
  • www.zenmataro.com no serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició al públic en la pàgina web o portal des del qual es realitzi el link, enllaç o hipervincle, ni de les informacions i manifestacions incloses en els mateixos.

9. DRET D’EXCLUSIÓ

SHÔ MON KAI es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al web i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells USUARI es que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

10.GENERALITATS

SHÔ MON KAI perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de la seva web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11.MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

SHÔ MON KAI podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre SHÔ MON KAI i tu com USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de BARCELONA.