Kôdô Sawaki

Kōdō Sawaki (1880-1965) està considerat com un dels mestres Zen japonesos més important del segle XX. Tenint en compte la història del budisme japonès, cal ressaltar que va ser Sawaki Roshi el primer mestre de la nostra era que va reintroduir el shikantaza en la seva forma més pura, fent renéixer aquesta pràctica, que va passar a adquirir el mateix valor que el koan.

«On aquesta pràctica s’exercita,
l’esperit apaivagat es manifesta de manera omnipresent»

Kōdō Sawaki

En 1935 va arribar a ser professor de la universitat de Komasawa, en la qual va donar conferències sobre literatura Zen, i va dirigir allí pràctiques de Zazen, per més tard ser el director, Godo, del temple Sōji-ji.

Kōdō Sawaki va portar un bufo d’aire fresc al Zen moribund d’aquella època, re introduint la pràctica universal de zazen. Durant tot aquest període Taïsen Deshimaru ho va seguir i Kôdô Sawaki li va transmetre el que en el Zen es considera l’essència del Budisme.

“Qualsevol acció per molt íntima i secreta que sigui,
ressona en l’univers”

Kōdō Sawaki