Qui som

El camí del Zen permet a l’individu trobar les seves arrels en el cor del silenci i esdevenir íntim amb ell mateix. D’aquesta experiència “d’observar-se un mateix” podem extreure’n equilibri , harmonia, sentir-nos una unitat amb el nostre entorn, i trobar les claus d’una existència impregnada de plena serenitat. Aquests són els tresors del Zen per al món contemporani. Els llocs de pràctica del Zen, els dojos, ofereixen espais protegits, amb una ornamentació austera que permet el retorn al silenci i a la senzillesa de l’instant.

L’objectiu de l‘Associació de Budisme Zen de Mataró és, principalment, la de practicar la meditació zen, el zazen. i de difondre la pràctica del Zen tal com ha estat ensenyat i transmès pel seu fundador Taisen Deshimaru.

La responsable del grup és Gloria San Jose Rojas (monja zen), que té el vist-i-plau per a portar a terme aquesta tasca per part de l’AZI. Un document de compromís precisa quines són les funcions i obligacions dels responsables dels dojos (pot ser consultat a la nostra seu). La responsabilitat del Dojo és compartida per Jesus Reigosa (monjo Zen).

S’ha de ser membre de l’associació per venir a practicar. La quota és de 30 € mensual per cobrament bancari. En cas de donar-se de baixa només cal, trucar o avisar per correu o e-mail.

Es pot venir a conèixer “què és això de la meditació Zen?” en qualsevol ocasió, però especialment en l’anomenada “introducció a la meditació Zen”  que es fa cada mes. Consulteu la “Agenda”.

El grup de Budisme Zen de Mataró va ser inscrit en el registre d’Associacions l’any 2009 i per tant es regeix per uns estatuts (que poden ser consultats en el nostre local) que han obtingut el vist-i-plau del Departament de Justícia de la Generalitat

Estar organitzats i declarats com associació, ens permet tenir un estatus social legal clar que facilita les nostres gestions administratives com: tenir un compte bancari, signar un arrendament, participar en esdeveniments locals, la demanda de sales o llocs per la pràctica, per conferències, reunions etc. tant a la ciutat com a fora.

Som completament independents financierament i hem de comptar amb els nostres propis recursos. Cap membre del grup rep cap remuneració. Totes les nostres despeses són despeses de funcionament i poden ser consultades en qualsevol moment per part dels associats o en l’Assemblea General que té lloc una vegada a l’any.  Som un grup integrat en l’Associació Zen de Catalunya i reconegut per l’Associació Zen Internacional, fundada pel mestre Taisen Deshimaru que agrupa 10.500 associats europeus en més de 200 grups o dojos i som membres de la Coordinadora Catalana d’Entitats Budistes.

La nostre adreça és Dojo Zen Shô Mon Kai
Shô Mon Kai:
C/ Sant Agustí , 55  
08301 Mataró (Barcelona)
TEMPORALMENT TANCAT

i podeu contactar amb nosaltres al zenmataro@gmail.com

matins-de-zazen2-1024x234